E-TOUR.PL > Przewodnik Świętokrzyski > Bartków

BARTKÓW


Dąb Bartek


Według tradycji drzewo liczy 1200 lat (badania wskazują na ok. 650 lat) i zaliczane jest do najstarszych drzew w Polsce. Niektóre jego wymiary to:
- średnica na wysokości 130 cm (pierśnica drzewa) - 314 cm,
- obwód pierśnicowy - 985 cm,
- obwód przy powierzchni ziemi - 1340 cm,
- wysokość - ok. 30 m,
- średnica korony - ok. 40 m,
- miąższość - ponad 70 m3.
Dąb osnuty jest wieloma legendami, które mówią, że odpoczywał pod nim Bolesław Krzywousty a Jan III Sobieski wracając z wyprawy wiedeńskiej włożył do dziupli butelkę wina, szablę i rusznicę turecką.
W 1906 r. drzewo uszkodził pożar stojących w pobliżu zabudowań. W latach 20. obumarłe fragmenty pnia wnętrza drzewa zabezpieczono betonowymi plombami. 3 VI 1991 r. uderzył w "Bartka" piorun uszkadzając jeden z konarów i powodując zapalenie się części pnia. Mimo wielu dramatycznych okoliczności "Bartek" jest drzewem nadal żywym. Jest prawnie chroniony jako pomnik przyrody. Ochroną objęte są również znajdujące się w pobliżu aleja złożona z lip, klonów i jesionów oraz 300-letni modrzew.

Fot. Ryszard Jedynak
Dąb "Bartek".E-TOUR.PL - Przewodnik Świętokrzyski


Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2007 © 2004-2007 Ryszard Jedynak