13 Warszawa
e-tour.pl > Aktualności > Prawo jazdy zabrane za alkohol – co dalej?

Prawo jazdy zabrane za alkohol – co dalej?

5 lat ago
redakcja
1293

Jazda po alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (tj. wtedy, gdy we krwi kierowcy znajduje się więcej niż 0,5 promila alkoholu) grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po alkoholu sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

W myśl art. 178a § 4 kk, za ponowną jazdę po alkoholu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach). Sąd zamiast kary więzienia może orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności (art. 37a kk). Za ponowną jazdę pod wpływem alkoholu sąd zawsze orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zobacz także: http://najpiekniejsza.pl/jak-odzyskac-prawo-jazdy/

Jak już zostało wcześniej wspomniane, za jazdę po alkoholu kierowca zawsze traci prawo jazdy. Co zrobić dalej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego za jazdę po alkoholu? Prawo jazdy zabrane za alkohol można odzyskać, składając do sądu pierwszej instancji wniosek o blokadę alkoholową (tzw. alkolocka).

Kiedy skazany za jazdę po alkoholu może złożyć wniosek o alkolock? Zgodnie z art. 182a kkw, wniosek o zmianę sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową można złożyć pod warunkiem, że zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio (głównie za ponowną jazdę po alkoholu – https://autoadwokat.pl/jazda-po-alkoholu-co-grozi/) – przez okres co najmniej 10 lat. Wniosek o blokadę alkoholową składa się do sądu, który orzekał w pierwszej instancji.

Jazda po alkoholu – blokada alkoholowa

Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Na postanowienie sądu o nieuwzględnieniu wniosku można złożyć zażalenie w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia dotyczącego sprawy albo doręczenia jego odpisu.

Po wyrażeniu przez Sąd zgody na zmianę sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową należy udać się do właściwego wydziału komunikacji. Prawo jazdy zawierające stosowną adnotację jest zwracane skazanemu. Jeżeli skazany stracił prawo jazdy na okres dłuższy niż rok, to wymagane jest od niego również ponowne zdanie egzaminu państwowego.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem https://autoadwokat.pl