17 Warszawa
e-tour.pl > Aktualności > PCC podatek od czynności cywilnoprawnych w Polsce- czym jest?

PCC podatek od czynności cywilnoprawnych w Polsce- czym jest?

2 lata ago
redakcja serwisu
162

Podatek od czynności cywilnoprawnych zastąpił od roku 2001 opłatę skarbową, która była obowiązkowa od zawierania niektórych umów i świadczeń cywilnoprawnych. Także aktualnie jeżeli podatnik wykonuje jakąkolwiek transakcję gospodarczą musi ponieść koszt w wysokości określonej kwoty podatku na rzecz państwa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jakich sytuacjach jesteś zobowiązany do zapłaty podatku a kiedy możesz być z niego zwolniony czytaj dalej.

Kto jest zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych jesteśmy zobowiązani wnieść jeśli zawrzemy którąkolwiek z niżej wymienionych umów:

  • Umowa sprzedaży,

  • Umowa darowizny,

  • Zawarcie umowy odnoszącej się podjęcia pożyczki gotówkowej,

  • Przy wydawaniu akt założycielskich spółki,

  • Przy ustanawianiu hipoteki,

  • Umowy dotyczących podziału spadku,

  • Ustanowienie odpłatnego użytkowania własności.

W każdej z powyższych umów jedna ze stron jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W wyniku sprzedaży nieruchomości,, zobowiązany jest do tego kupujący. Natomiast jeżeli zostaliśmy obdarowani darowizną lub spadkiem to właśnie osoba zyskująca majątek musi liczyć się z kosztami. W sprawach dotyczących spółek opłaty zależą od ich rodzaju. W związku z tym przy umowach cywilnych koszta PCC ponoszą wspólnicy, natomiast przy umowach spółek handlowych- cała spółka.

Wysokość podatku cywilnoprawnego

Kwota jaką będziemy zobowiązani wnieść na poczet podatku od czynności cywilnoprawnych zależy przede wszystkim od umowy jaką zawieramy. Wysokość podatku jest określonym procentem od wartości umowy. Najniższa wartość procentowa podatku PCC to 0,1 % i dotyczy ona ustanowienia hipoteki. Następnie 0,5 % od umów dotyczących pożyczek. Umowy które opierają się na sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego użytkowania własności, pobierany podatek w tym wypadku wynosi 1 %. Najwyżej określony podatek dotyczy darowizn i spadków bo sięga on już wartości 2 % wartości tych umów.

Należy pamiętać, że jeżeli podpisujemy umowę o charakterze cywilnoprawnym z przeniesieniem własności i nie określimy wcześniej wartości wszystkich rzeczy w niej zawartych, to jeśli mają one inne stawki, zostanie naliczony podatek PCC najwyższy dla wszystkich z nich.

Kiedy możemy być zwolnieni od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Istnieje również możliwość zwolnienie z zapłaty podatku czynności cywilnoprawnych w niektórych wypadkach. Dlatego sprzedając rzeczy ruchome, poniżej kwoty 1 tysiąca złotych nie jest to transakcja objęta podatkiem PCC. Jedynie w takim wypadku warto posiadać dowód sprzedaży na wypadek kontroli skarbowej. Ogólnie ujmując prawo dotyczące zapłaty podatku dotyczy wyłącznie przedmiotów lub praw majątkowych znajdujących się na terenie Polski w chwili sprzedaży.

Kolejnym przypadkiem, kiedy będziemy zwolnieni z opłaty PCC dotyczy organizacji pozarządowych ze statusem organizacji pożytku publicznego. Dlatego wszystkie czynności cywilnoprawne, które są wykonywane z działalnością pożytku publicznego i wolontariatu, nie będą objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednak nie można wliczać w to działalności gospodarczej oraz odpłatnych czynności.

Sprawdź https://transakcja24h.pl/

Rodzaje umów mieszkaniowych w 2022 roku

Do 2009 roku w Polskim prawie obowiązywał tylko jeden rodzaj umowy najmu mieszkania. Jednak zmieniło się to i aktualnie istnieją aż cztery typy umowy z czego aż trzy są stosowane na co dzień. I tak wyróżniamy: najem tradycyjny, najem okazjonalny, najem instytucjonalny bez dojścia własności i najem instytucjonalny z dojściem do własności. Która umowa będzie odpowiednia dla ciebie i dlaczego akurat taka forma podjęcia najmu?

Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego ma taką samą moc prawną co tradycyjna umowa najmu. Jednakże daje ona więcej korzyści właścicielowi nieruchomości co do ewentualnej egzekucji komorniczej i usunięcia niechcianego lokatora. Dzieje się tak ponieważ najemca podpisujący umowę najmu z właścicielem składa razem z nią oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Stanowi to dobre rozwiązanie dla właścicieli, ponieważ w razie jakichkolwiek problemów z lokatorem, nie muszą przechodzić przez długi proces sądowy.

Należy pamiętać, że najem okazjonalny może dotyczyć wyłącznie mieszkań. Nie może zostać podpisana umowa okazjonalna dotycząca lokalu usługowego. Kolejnym ograniczeniem jest to, że może ona zostać zawarta tylko przez osobę prywatną, firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie mają takiej możliwości.

Najem instytucjonalny

Najem instytucjonalny tak samo jak okazjonalny ma za zadanie lepiej chronić interesy właściciela przed nieuczciwymi lokatorami. Jednak nie każdy ma prawo zawrzeć taką umowę. Podpisanie umowy instytucjonalnej jest możliwe wyłącznie przez osobę fizyczną, prawną lub organizację, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Obowiązkowym warunkiem jaki należy spełnić, który niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami to wizyta u notariusza, który musi sporządzić umowę w obecności dwóch stron.

Jakie korzyści więc płyną z tego typu umowy? Otóż w tym wypadku właściciel również zyskuje lepsze prawa co do wypowiedzenia umowy najemcy. Natomiast lokator zyskuje precyzyjne i jasno określone zasady rozliczania pobieranych opłat, wysokości kaucji i wszystkich dodatkowych kosztów. Dodatkowym plusem tej umowy w porównaniu do umowy okazjonalnej jest to, że może być podpisana na dowolny okres czasu w przeciwieństwie do pierwszej omawianej umowy.

Wynajem instytucjonalny z dojściem do własności

Jest to najrzadziej stosowany rodzaj umowy najmu w Polsce. Umowa z dojściem do własności może być oferowana przez wszystkich przedsiębiorców. Jednak najczęściej wybierają ją tylko komercyjne firmy zajmujące się działalnością na rynku nieruchomości. Dla osób prywatnych posiadających mieszkanie do wynajęcia jest ona po prostu nie opłacalna, prawdopodobnie została ona stworzona dla osób biorących udział w programie „mieszkanie plus” i innych socjalnych inicjatyw społecznych.

Ideą umowy instytucyjnej z dojściem do własności jest etapowe spłacanie wynajmowanego mieszkanie, aby w przyszłości, po całkowitej spłacie, stało się ono własnością najemcy. Praktycznie oznacza to, że najemca wpłaca co miesiąc właścicielowi czynsz plus wszystkie wcześnie ustalone opłaty a do tego określoną sumę, która stanowi częściową spłatę wynajmowanego mieszkania. Oczywiście w tej jak i innych umowach właściciel może zażądać kaucji zwrotnej na początku najmu.

Przeczytaj również o https://transakcja24h.pl/skup-nieruchomosci-komercyjnych/